Coś o mnie

Pisałem od zawsze. Artykuły, recenzje, pomijam tony wypracowań szkolnych, sprawozdań w poprzednich pracach, udało mi się też wydać książkę. Pisanie towarzyszyło mi całe życie. Studia kierunkowe były dla mnie bardzo ważnym etapem, który pozwolił mi wyszlifować warsztat, nauczyć szerszego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość i wyławiania ciekawych rzeczy, o których można opowiedzieć innym. Do niedawna myślałem, że pisanie będzie moją pasją. Pasją raz rozwijaną, a raz nie. Nie było w tym systematyki. Tak funkcjonowałem do chwili, kiedy moim bliskim wpadł w ręce fragment napisanego przeze mnie teksu. Proza. Początkowo nie chcieli uwierzyć, że to moje autorstwo. Po czasie zaczęli mnie przekonywać do porzucenia dotychczasowych obowiązków i zajęcia się na poważnie pisaniem. I oto jestem. Dzięki nim.

Dlaczego piszę?

Odpowiem może nieskromnie: bo potrafię. Jeśli ktoś otrzymał coś w prezencie, tam z góry, wraz ze swoimi narodzinami, to powinien ten prezent wykorzystać jak najlepiej potrafi. Ja póki co nie korzystałem z niego intensywnie, ale postanowiłem to zmienić. I stąd moje kroki w stronę copywritera. Okazało się bowiem, że można pisać i pracować. Czyli pracować z pasją. I tak jest też u mnie. Kiedyś nie bardzo wierzyłem ludziom, którzy namiętnie opowiadali jak kochają swoją pracę, jak uwielbiają wszystkie nowe zawodowe wyzwania. Wydawało mi się to wymyśloną historyjką, która niekoniecznie miała pokrycie w rzeczywistości. Otworzyłem zatem zupełnie nowy rozdział w swoim życiu, idę do przodu, próbując czegoś nowego i wiem, że robię to, co lubię.

A Few Words About Me

I have always been writing. Articles, reviews, not to mention loads and loads of school essays, reports in my previous works; and I have also managed to publish a book. Writing has accompanied me my entire life. University studies in this field were a very important stage of my life and allowed me to polish my technique, learn how to perceive the surrounding reality in a broader context and how to pick things that can be told others. But until recently, I was sure that writing will be just my passion. The passion that I would sometimes work on and sometimes I would not. I was not consistent in that. But one day a fragment of the text written by my fell into the hands of my close friends. It was a piece of prose. First, they didn’t want to believe that I was the author. Then, they started to persuade me to abandon my current duties and start to treat writing seriously. And here I am. Thanks to them.

Why do I write?

I will not be modest: I write because I can do it. If a person has received something, from there, from above, on the day of their birth, he or she should make the best possible use of such a gift. So far, I haven’t been using it intensively but now, I have decided to change that. Since my first steps in the direction of copywriting. Because it turns out that writing and work can go together. And that means working with passion. Exactly as I want to do so. There was a time when I didn’t believe people who claimed eagerly how much they love their work, how much they like all new challenges related to it. I thought they were just made-up stories that had nothing to do with reality. Today, when a completely new chapter of my life is opening, I am making a big step forward trying something new and I am convinced that I will be doing what I love.